Raportare privind incalcari ale legii

RAPORTĂRI ÎN SENSUL LEGII NR. 361 DIN 2022 PRIVIND PROTECŢIA AVERTIZORILOR ÎN INTERES PUBLIC

MTS Securitate SRL asigură confidențialitatea cu privire la identitatea avertizorului în interes public.

Informații generale

MTS Securitate SRL operaționalizează, prin intermediul compartimentului Juridic, canalul intern de raportare pentru persoanele fizice care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, obținute în context profesional (persoane denumite generic avertizori în interes public).

Astfel, persoanele care aleg să se adreseze pe canalul pus la dispoziție de către MTS Securitate SRL pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face prin următoarele modalități:

 • prin descărcarea și completarea Formularului de raportare și transmiterea lui fie prin e-mail la adresa avertizari.integritate@molidts.ro, fie prin poștă, pe adresa: Municipiul Iași, Strada CARPAŢI, Nr. 8, Birou C3, Bloc 910, Etaj parter, Județ Iaşi
 • Condiție obligatorie: pentru a asigura confidențialitatea conform prevederilor legale, plicul va fi sigilat și marcat „CONFIDENȚIAL”, cu mențiunea: „Raportare conform prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public”.
 • Datele de identificare a avertizorului NU vor fi trecute pe plic, ci în cuprinsul raportării.

Cadrul legal

LEGE nr. 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public

Decizia Administratorului – Nr. 1/04.12.2023

Informații specifice

 1. Ce informații trebuie să cuprindă raportarea?

Raportarea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Numele și prenumele persoanei care face raportarea;
 • Datele de contact ale avertizorului în interes public;
 • Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 • Numele și prenumele persoanei vizate, dacă este cunoscută;
 • Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul societății;
 • Indicarea altor persoane care au cunoștință despre eveniment;
 • Probele în susținerea raportării;
 • Orice documente sau alte dovezi disponibile pentru a susține informațiile furnizate (de ex., documente scrise, cum ar fi note / rapoarte / facturi / alte documente financiare / etc.);
 • Orice alte informații, de natură să faciliteze identificarea faptei raportate;
 • Data și semnătura.

Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii temeinice referitoare la încălcări ale legii.

În situația în care raportarea vizează încălcări ale legii care exced competențelor societății noastre, aceasta va fi redirecționată pentru soluționare unei autorități competente.

 1. Măsuri de protecție ale avertizorului în interes public

Pentru a beneficia de măsurile de protecție, avertizorul în interes public trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să fie una dintre persoanele care efectuează raportări potrivit prevederilor legale și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
 2. b) să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
 3. c) să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare privind situația sesizată, persoana desemnată din cadrul MTS Securitate SRL va solicita aceste informații prin intermediul aceluiași canal de comunicare (dacă în cuprinsul raportării nu a fost indicat un alt canal de comunicare).

 1. Clasarea raportărilor

În situația în care raportarea este transmisă anonim sau nu conține suficiente informații care să permită analizarea și soluționarea acesteia și nu s-a dat curs solicitării de completare a acesteia în termen de 15 zile, aceasta se clasează.

Raportarea se clasează și în situația în care, în urma analizei preliminare efectuate, se constată că aceasta nu se încadrează în domeniul de aplicabilitate a prevederilor legale privind protecția avertizorilor în interes public sau în situația în care se constată faptul că persoana care a efectuat raportarea nu are calitatea de avertizor în interes public.

ATENȚIE!

Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

LINK-URI UTILE:

» INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

» AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE